Vad är aktiefonder?

En aktiefond är en värdepappersfond där tusentals investerare köper aktier i fonder, som i sin tur köper aktier i många olika företag. Storleken på en aktiefond bestäms as börsvärdet, och den investeringsstil som ingår i fondens aktieinvestering används också för att rangordna aktiefonder. Fonder väljer aktiefond aktier baserat på fondens mål och investeringsstil, som kan variera kraftigt. Därför kan värdepappersfonder vara antingen aktiefonder eller obligationsfonder, där aktiefonder aldrig skulle investera främst i obligationer. För dig som vill börja och vill ha tips på aktier så är aktiefonder ett perfekt val. Tänk på att inte låna pengar för att investera.

Hur fungerar det?

En värdepappersfond samlar in pengar från många olika investerare som vill spara i fonder och använder dessa pengar för att investera i aktier, obligationer eller kortfristiga skulder. Penningmarknadsfonder kan investera i aktier, obligationer och penningmarknadsinstrument och erbjuder generellt lägre volatilitet i utbyte mot lägre totalavkastning. Vissa fonder (som indexfonder till exempel) investerar i precis samma aktier eller obligationer som andra liknande fonder. De flesta indexfonder investerar främst i stora börsnoterade företag som är tillväxtorienterade och högt värderade.

Den diversifiering som aktiefonder erbjuder innebär att du har många olika alternativ, beroende på vilken typ av företag fonden investerar i. Aktier har historiskt sett överträffat obligationer på lång sikt. Det betyder att över tid kan aktiefonder överträffa fonder som färst investerar i obligationer. Om du kan hålla fast vid din långsiktiga investeringsplan är aktiefonder sannolikt den bästa investeringen för dig. Ju längre tidshorisont du har, desto mer kan du riskera, vilket gör att aktiefonder kan vara den lämpligare investeringen. Eftersom det finns många olika typer av obligationer kan riskerna och fördelarna med obligationsfonder variera kraftigt. Obligationsfonder bär mer risk än penningmarknadsfonder eftersom de generellt siktar på högre avkastning.

Vad är plockning?

Plockning innebär vanligtvis att fonder med förfallodatum flyttar investeringar från aktier med högre risk (men högavkastande) till obligationer med lägre risk över tiden. Investerare väljer när de vill få tillgång till sina pengar (till exempel när de går i pension om de använder fonden för att pensionsspara) och sedan väljer måldatum fonden lämpliga investeringar för den tidsperioden, vilket minskar risken när investeraren närmar sig mål datumet.

Tidsbundna fonder, ibland kallade livscykel fonder, är till för personer som har ett specifikt pensionsdatum. Många investerare bygger en portfölj av stora marknadsfonder och ett fåtal bransch- eller regionspecifika fonder utifrån den enskilde investerarens pensionsmål. Oavsett om det är en specifik marknadssektor (teknik, finans, läkemedel), en specifik börs (som NYSE eller NASDAQ), utländska eller inhemska marknader, vinst- eller tillväxtaktier, hög risk eller låg risk, eller specifika koncern intressen (politiska, religiösa, varumärke), kan aktiefonder av alla slag och egenskaper uppfylla alla riskprofiler och investeringsmål en investerare kan ha.

Sammanfattning

Aktiefonder är alltså ett enkelt och billigt sätt att spara pengar och samtidigt investera på hela marknaden. Aktiefond systemet är att investerare ger pengar till fonden, samlar in pengarna och investerar dem i aktier, vilket gör att investerare kan skörda vinsten (eller förlusten). Läs mer på https://aktierellerfonder.com/.