Vad gör elleverantörer?

Elleverantörer eller elbolag som de också kallas är mellanhanden mellan dig och elproducenten. Det är ett bolag som köper och säljer el med hjälp av elnätet. Elnätet ägs av ett företag och alla elbolag får använda sig av detta. Det betyder att det bara finns ett elnät som du behöver vara uppkopplad mot i ett område. Det innebär inte att det finns flera olika alternativ som kräver att du byter ledningar vid byte av elbolag. Elleverantörer är helt enkelt en mellanhand som sköter om att elen köps in och säljs med hjälp av elnätet.

Elproducenter får sällan sälja sin el direkt till kunden. Istället måste det göras via en elleverantör som köper in det till marknadspris och sedan säljer det till dig som konsument. Ägaren till elnätet är sällan också ett elbolag, även om det förekommer. Det gör att det finns flera kostnader som är förknippade med att använda sig av en elleverantör. Elnätsavgiften är en sådan som innebär att du betalar en kostnad för att vara uppkopplad mot elnätet. Den ingår i själva elräkningen och påverkas sällan av vilken elleverantör du väljer. Enda saken som egentligen skiljer mellan olika elleverantörer är själva priset du betalar för elen.

Elleverantör, elnät och elproducent är de tre delarna av elförsörjningen i Sverige

Elförsörjningen i Sverige har tre led. Det första är elproducenten som producerar elen som ska användas. Hur den produceras beror på flera faktorer och vart man bor i landet. De vanligaste sätten att producera el i Sverige är dock vatten-, vind och solkraft samt kärnkraft. Elen produceras då och går sedan ut i elnätet. Här köper de olika elleverantörerna in elen och säljer den vidare till dig som kund. Egentligen är det så att elleverantören ser hur mycket el du använder och köper då in samma el. Ett system som egentligen sköts helt automatiskt.

Då alla kunder är uppkopplade till elnätet och även alla elleverantörer kan finnas på samma elnät kan du välja och vraka mellan olika elleverantörer. Det innebär att du alltid har möjligheten att byta elleverantör vid behov. Så länge som du inte har en bindningstid på ditt elavtal, då är det inte möjligt att byta elleverantör. Att systemet är utformat på det här viset gör att det går enkelt att jämföra mellan olika elleverantörer. Det går också lätt att byta till ett nytt elavtal om det du har inte är det bästa på marknaden.

Olika zoner innebär olika priser hos samma elleverantör

En elleverantör kan ha ett pris i en zon och ett annat pris i en annan zon. Det beror på att vi i Sverige har uppdelat landet i flera elförsörjningszoner. Varje zon har sina egna priser och skillnaderna mellan olika zoner kan vara stora, läs mer om hur du kan byta elbolag.